Hoppa till innehållet

Program på Lunagymnasiet

Elev i bildsalen
Bild från det estetiska programmet.

Här kan du läsa om vilka program vi erbjuder.

Vi erbjuder tre nationella program som är högskoleförberedande samt ett introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till gymnasiet. Eleverna har möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och innehåll i våra program. 

Estetiska programmet med inriktning bild och formgivning
En praktisk utbildning med teoretisk grund för dig som vill ha skapandet i fokus. Du läser bland annat kurser i bild och formgivning. Du får testa på kreativt skapande i form av målning, keramik, textiltryck, illustrationer, grafik och foto. Estetiska programmet är tre år och är högskoleförberedande. Om du söker till Estet – Bild och formgivning så kommer du att få göra arbetsprover. Du kommer att få information om arbetsproverna skickad till dig med epost när ansökan är stängd – men informationen finns även här.
Studievägskod: ESBILASP-LÖG

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap 
En bred studieförberedande utbildning där eleven med kurser som historia, kommunikation, psykologi och språk lär sig att arbeta demokratiskt och förstå andra människors värderingar och levnadssätt. Eleverna arbetar såväl enskilt som i grupp, gör studiebesök samt får möjlighet att lyssna till gästföreläsare. Samhällsvetenskapsprogrammet är tre år.

Studievägskod: SABETASP-LÖG

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap
En bred studieförberedande utbildning med kurser i bland annat matematik, kemi, fysik och biologi. Arbetssätten varierar och eleverna arbetar såväl enskilt som i grupp, de får göra studiebesök och utföra spännande laborationer. Naturvetenskapsprogrammet är fyra år.
Studievägskod: NANATASP-LÖG

Introduktionsprogrammet med inriktning individuellt alternativ
En utbildning för elever som är obehöriga till gymnasiet. Det innebär att utbildningen är individuell och utformas efter elevens behov. Programmet innehåller kompletterande studier från grundskolan, gymnasiekurser och andra utvecklande insatser. Längden på introduktionsprogrammet kan variera.
Studievägskod: IMINDASP-LÖG

Här kan du ladda ner en pdf-fil om Lunagymnasiet

Publicerad: 2024-03-20

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close