Hoppa till innehållet

Frågor & svar

Här finns vanliga frågor om Lunagymnasiet och svar på dem.

ANSÖKAN

Hur söker jag till Lunagymnasiet?

Ansökan gör du via gymnasieantagningen.

Är du nyfiken på Lunagymnasiet är du välkommen på någon av våra informationsträffar. Du kan se i vår kalender när de äger rum.

Jag bor inte på Lidingö. Tar ni emot ungdomar från andra kommuner?
Ja, vi tar emot ungdomar från hela Sverige, men alltid i samråd med din hemkommun.

Jag saknar betyg från årskurs 9. Kan jag söka ändå?
Ja, du kan söka till vårt introduktionsprogram Individuellt alternativ, om du saknar betyg. För att söka till våra högskoleförberedande program (Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet) krävs minst tolv godkända betyg.

Vad har ni för meritpoängskrav för att kunna söka till Lunagymnasiets nationella program?
Förutom att sökande ska uppfylla behörighetskraven till sökt nationellt program, är det behovet av specialpedagogiskt stöd som ligger till grund för att prövning och antagning ska vara aktuellt till dessa utbildningar. Det innebär att vi på Lunagymnasiet utgår ifrån det behovsunderlag som avlämnande skola laddat upp på Indra/Gymnasieantagningen som styrker elevens behov.

Alla sökande till nationellt program med specialpedagogisk verksamhet prövas och antas till utbildningen på sitt meritvärde, så kallad gruppbaserad antagning gäller, oavsett utbildning och huvudman.

Alla sökande till nationellt program med specialpedagogisk verksamhet prövas och antas till utbildningen på sitt meritvärde, så kallad gruppbaserad antagning gäller, oavsett utbildning och huvudman. År 2022 var antagningsgränserna till Lunagymnasiet 205,0 poäng till Estetiska programmet, 255 poäng till Naturvetenskapliga programmet och 197,5 poäng till Samhällsvetenskapliga programmet. Antagningsgränserna varierar från år till år, beroende på de sökandes slutbetyg.

Kan jag söka till/byta till Lunagymnasiet när terminen redan börjat?
Det är många som söker till Lunagymnasiet och platserna är ofta fulla, men du kan alltid skicka in en intresseanmälan under läsårets gång. Intresseanmälan finns under ”mer om oss”/”intresseanmälan”.

Jag är intresserad av er skola och vill komma och titta. När kan jag komma?
Den som är nyfiken på Lunagymnasiet är välkommen på någon av våra informationsträffar och öppet hus. Digitala informations träffar: Information om vilka vi på Lunagymnasiet är och hur vi arbetar. Ingen anmälan krävs. Träffen sker på Teams. Vi rekommenderar att alla som är intresserade av Lunagymnasiet börjar med att vara med på en digital informationsträff. Öppet hus: Möjlighet att komma och titta på våra lokaler och träffa skolans personal. Anmälan görs till lunagymnasiet@up.se senast tre dagar innan öppet hus. Aktuella datum finns i vårt kalendarium. 

Jag har sökt Lunagymnasiet som andrahands- eller tredjehandsval, men vill nu välja Lunagymnasiet. Hur gör jag?
Här är det bäst att du tar kontakt med din studievägledare eller Gymnasieantagningen, eftersom det beror på när under antagningsåret som du vill ändra i din ansökan. I april-maj finns en omvalsperiod när du själv kan logga in och ändra i din ansökan. Om det är under senare delen av maj eller därefter som du vill ändra i din ansökan, så kan du göra en sen ändringsanmälan, men detta kan innebära att du blir helt utan gymnasieplats. Kontakta därför din studievägledare eller Gymnasieantagningen i första hand.

När får vi ett antagningsbesked?
Resultatet av den slutliga antagningen till gymnasieskolan visas på Gymnasieantagningens webbplats månadsskiftet juni/juli.

Vi står på reservplats, när får vi veta om vi får en plats?
Lunagymnasiet kontaktar dig så snart en plats öppnas upp under pågående termin.

Jag söker en plats i anpassad gymnasieskola, är Lunagymnasiet lämpligt?
Nej, Lunagymnasiet är inte skolformen anpassad gymnasieskola.

Behöver jag göra färdighetsprover om jag söker det Estetiska programmet?
Ja, mer information kommer att finnas vid ansökan. 

Har ni högre antal sökande än platser?
Ja, skolan har ungefär tre sökande per skolplats.

Har ni öppet hus?
Den som är nyfiken på Lunagymnasiet är välkommen på någon av våra informationsträffar och öppet hus. Digitala informationsträffar: Information om vilka vi på Lunagymnasiet är, varför vi finns och hur vi arbetar. Ingen anmälan krävs. Träffen sker på teams. Vi rekommenderar att alla som är intresserade av Lunagymnasiet börjar med att vara med på en digital informationsträff. Öppet hus: Möjlighet att komma och titta på skolans lokaler och träffa skolans personal. Anmälan görs till lunagymnasiet@up.se senast tre dagar innan öppet hus. Du ser datumen överst på hemsidan under rubriken Digitala informationsträffar och öppet hus.

Kan jag byta gymnasium och börja på årskurs 2 eller 3 på Lunagymnasiet istället?
Kontakta oss via (lunagymnasiet@up.se) för att se om det finns möjlighet att byta till Lunagymnasiet och för att eventuellt boka in ett besök.

Varför väljer föräldrar och elever Lunagymnasiet?
Vi har kunskapen och möjligheten att utifrån elevernas behov och förutsättningar anpassa undervisningen och skolgången. Vi har ett helhetstänk där vi både tar hänsyn till elevernas behov vid kunskapsinhämtning/undervisning men också vid fria stunder som kan tänkas innebära förflyttningar, sociala sammanhang och liknande.

Vilka är fördelarna med att gå på Lunagymnasiet?
Vi erbjuder en skola med lärare som har mycket stort engagemang och kunskaper om elevernas förutsättningar. Vi har också små undervisningsgrupper och hög lärartäthet.

 

OM LUNAGYMNASIET

Hur många elever går på Lunagymnasiet?
Det går 90 elever på Lunagymnasiet, men eftersom flera har individuella scheman så är det sällan fler än 50-60 elever på plats samtidigt.

Måste jag ha en diagnos för att gå på Lunagymnasiet?
Nej, du  måste inte ha en diagnos för att gå på Lunagymnasiet, men du ska ha behov av särskilt stöd. Flera elever på Lunagymnasiet har dock en eller flera diagnoser.

Vilka typer av diagnoser har de elever ni tar emot?
Flera elever på Lunagymnasiet har diagnoser inom autismspektrum.

Kan jag läsa med reducerat schema?
Ja, enligt överenskommelse med Lunagymnasiet och din hemkommun, så kan du läsa i en lägre studietakt.

Kan jag få undervisningen på ett annat språk?
Nej, tyvärr kan vi inte erbjuda detta på Lunagymnasiet.

Hur fungerar det med färdtjänst? Kan jag få färdtjänst?
Det är din hemkommun som beslutar om färdtjänst. Kontakta din hemkommun samt din läkare om att skriva ut ett läkarintyg särskilt för färdtjänst.

Jag bor långt bort och är osäker på om Lunagymnasiet är ett bra alternativ för mig.
Kontakta oss för att diskutera närmare och kanske boka tid för besök på Lunagymnasiet och Luna Ungdomsboende vid samma tillfälle.

Hur stora är era klasser?
Klasserna består av cirka 10 elever, men gruppstorleken kan variera under en dag och ibland kommer ni vara färre än 10 elever under en lektion.

Kan jag få en egen studieplats/arbetsplats?
Det finns ca 40 stycken studieplatser/arbetsplatser på skolan. Om du vill ha en egen plats, så kan du ansöka om detta i samband med ditt besök på skolan eller under din studietid hos oss.

Får jag fotografera på mitt besök?
Nej, flera ungdomar hos oss får eller vill inte vara med på bild eller film.

Har ni fritidsverksamhet?
Nej

 

OM LUNA UNGDOMSBOENDE

Jag är intresserad av både en skolplats och en plats på Luna Ungdomsboende. Hur fungerar det?
De elever som eventuellt kommer att bli antagna på Lunagymnasiet och tycker att Luna Ungdomsboende är intressant, ansöker om en plats genom att kontakta verksamhetschefen (https://www.up.se/lunaungdomsboende/kontakt/) som handhar placeringen tillsammans med din hemkommun samt LSS-handläggare.

Hur långt är det till Luna Ungdomsboende från Lunagymnasiet?
Det är 1,2 km mellan Luna Ungdomsboende och Lunagymnasiet. Det tar 15 minuter att promenera eller knappt 5 minuter med bil.

Går det att få plats på boendet om jag redan bor på Lidingö?
Alla som sökt sig till Lunagymnasiet, som har riksintag, har också möjlighet att söka plats på ungdomsboendet - även du som bor på Lidingö.

Hur många platser är det på Lunaboendet?
Boendet har elva platser.

Svara ni på frågor om Lunaboendet?
Om du har fler frågor om Luna Ungdomsboende, så kontakta Luna Ungdomsboende direkt (https://www.up.se/lunaungdomsboende/kontakt/)

Kan eleverna bo på skolan?
Nej, men två kilometer från Lunagymnasiet finns Luna Ungdomsboende för elever vid Lunagymnasiet. Luna Ungdomsboende är en insats inom LSS.

 

Publicerad: 2023-10-24

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close