Hoppa till innehållet

Frågor & svar

Här finns vanliga frågor om Häggviks Ungdomsboende och svar på dem.

Vad är Häggviks Ungdomsboende för boendeform?
Ungdomsboendet är ett heldygnsboende – öppet dygnet runt, året runt

Vem får söka till Häggviks Ungdomsboende?

Ungdomar mellan 16-23 år som har en lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller en autismdiagnos samt går eller ska börja gymnasiet.

Vem fattar beslut om ungdomen ska få en plats?
Beslut fattas av biståndsbedömaren i ungdomens hemkommun.

Hur lång är väntetiden för den som vill ha plats?
Väntetiden är varierande beroende på läsåret. Oftast är det längst kötid i samband med terminsstart.

Kostar det något att bo på Häggviks Ungdomsboende?
Nej, det kostar inget för ungdom, vårdnadshavare eller förmyndare.

Får ungdomen/vårdnadshavare/företrädare besöka ungdomsboendet om ungdomen vill flytta dit?
Vårdnadshavare/företrädare är alltid välkomna att kontakta oss om du/ni och ungdomen är intresserad av att komma på studiebesök.

Vad krävs för att få en plats på ungdomsboendet?
För att få en plats på ungdomsboendet krävs en utredning och ett beviljat bistånd från kommunen där ungdomen är skriven. Om vårdnadshavare/företrädare får avslag på ansökningen hänvisar vi till ungdomens biståndsbedömare. Om hemkommunen nekar, så kan vårdnadshavare/företrädare överklaga beslutet.

Hur ansöker man om plats till Häggviks Ungdomsboende?
Är man intresserad av en plats på Häggviks Ungdomsboende, vänder man sig till ungdomens LSS-handläggare eller biståndsbedömare i sin hemkommun.

Hur ser processen ut, från att ungdomen önskar flytta till boendet tills hen har en plats?
Ungdomsboendet rekommenderar alltid att börja med ett studiebesök där ungdomen och dennes vårdnadshavare/företrädare får möjlighet att titta runt och ställa frågor. Innan besöket och/eller i samband med det, fyller förälder/vårdnadshavare/förmyndare eller biståndshandläggare i en intresseanmälan som är ett underlag för föreståndaren på ungdomsboendet.

Därefter tar ungdom och/eller vårdnadshavare/företrädare kontakt med biståndshandläggare och meddelar sitt intresse av platsen. Om biståndshandläggaren beviljar en plats, tar hen kontakt med föreståndaren på boendet och kommer överens om ett startdatum.

Innan ungdomen flyttar in bjuds ungdomen vårdnadshavare/företrädare och biståndshandläggare in till ett uppstartsmöte.

Hur ser personaltätheten ut på Häggviks Ungdomsboende?
Medarbetare finns tillgängliga dygnet runt.

Hur många rum har ungdomsboendet?
Häggviks Ungdomsboende omfattar tio rum, som ligger i två korridorer. Varje ungdom har sitt eget rum.

Hur länge får en ungdom bo på Häggviks Ungdomsboende?
Fram tills ungdomen är klar med gymnasiet.

Måste ungdomen flytta från boendet genast när hen slutar på gymnasiesärskolan?
Föreståndare och LSS-handläggare lägger upp en plan för ungdomens utflytt ca sex månader innan ungdomen slutar på gymnasiet. Utifrån beslut som tas då sätts ett avslutningsdatum.

Publicerad: 2023-10-18

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close