Hoppa till innehållet

Mer om oss

Brukare med medarbetare i sommarsoffan
Misha med verksamhetschef Elli i sommarsoffan.

Häggviks Ungdomsboende erbjuder boende för ungdomar med en lindrig/måttlig utvecklingsstörning och/eller en autismdiagnos. Många av ungdomarna går på Häggviks Gymnasium, det är dock inte något krav för att bo hos oss. Vi har plats för tio ungdomar.

Med hjärta, engagemang och kunskap

  • skapar vi en struktur som är anpassad efter individens behov
  • möter vi varje ungdom där de är
  • tar vi alltid vara på individuella färdigheter, förmågor och talanger

Att bo på Häggviks Ungdomsboende
På Häggviks Ungdomsboende ska alla ungdomar känna sig trygga och trivas. Vi arbetar därför hela tiden med tydlighet, struktur och förberedelser. Vi månar om att skapa en god stämning, där alla känner sig accepterade för den hon eller han är. Vi uppmuntrar, stöttar och tröstar varandra när det behövs. Delaktighet är viktigt för att skapa trivsel och träna självbestämmande. Vi har regelbundna husmöten där alla som vill får delta. På dessa möten ser vi till att alla får komma till tals och vi fattar vi gemensamt beslut om saker som rör ungdomarna.

Stödperson
Varje ungdom har två medarbetare som är hens personliga stödpersoner. Stödpersonerna hjälper ungdomen med

  • att ta fram en genomförandeplan, där ungdomen och medarbetaren kommer fram till hur ungdomen ska få hjälp att nå och följa upp individuella mål.
  • att skapa förutsättningar för att må bra.
  • att få uttrycka sina behov och önskemål vid personalmöten.
  • att – som kontaktperson – få samarbetet att fungera mellan hemmet, gymnasiesärskolan och Ungdomsboendet samt anhöriga.

Ungdomen får givetvis byta stödpersoner om hen önskar.

Här kan du ladda ner en pdf-fil om Häggviks Ungdomsboende

Publicerat: 2018-05-25

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close