Hoppa till innehållet

Förberedelser för vuxenlivet

Ungdom som är bra på att hacka lök

Att planera, köpa och tillaga sin egen måltid är en viktig del i att bli vuxen

Med kompetenta och engagerade medarbetare förbereder vi ungdomarna för ett vuxenliv ute i samhället och ger dem färdigheter att klara ett så självständigt liv och boende som möjligt. Trots att många av våra ungdomar har en mental ålder som ofta är lägre deras fysiska ålder, är det viktigt att behandla dem som ungdomar/vuxna och inte som barn. Det är viktigt att de förstår att de blir äldre och att det därmed ställs andra krav på dem.

Vår medarbetare stöttar ungdomarna i att driva egna frågor och ta eget ansvar. De förmedlar även kunskap kring rättigheter och skyldigheter som man har som medborgare i samhället. Personalen är ett stöd för ungdomen, både visuellt och informationsmässigt. Detta är ett sätt att säkerställa att ungdomarnas behov tillgodoses i övergången till vuxenlivet, under tiden de bor på Häggviks Ungdomsboende.

Publicerad: 2023-09-24

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close