Hoppa till innehållet

Program vid Häggviks Resursgymnasium

Resursgymnasiet vid Häggviks Gymnasium vänder sig till elever med autism. Vi erbjuder mindre klasser i en lugn studiemiljö. Vi erbjuder de nationella programmen Samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap och Estetiska programmet med inriktning bild och form samt Introduktionsprogrammet.

 

Nationella program

Estetiska programmet med inriktning bild och formgivning

En praktisk utbildning med teoretisk grund för dig som vill ha skapandet i fokus. Du läser bland annat kurser i bild och formgivning. Du får testa på kreativt skapande i form av målning, keramik, textiltryck, illustrationer, grafik och foto. Estetiska programmet är tre år och är högskoleförberedande.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap 

En bred studieförberedande utbildning där eleven med kurser som historia, kommunikation, samhällskunskap och språk lär sig att arbeta demokratiskt och förstå andra människors värderingar och levnadssätt. Samhällsvetenskapsprogrammet är tre år.

 

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Introduktionsprogrammet är till för elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till nationella program eller yrkesprogram. Utbildningen utformas utifrån elevens behov och förutsättningar och kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen eller karaktärsämnen. Även andra insatser som är till fördel för elevens kunskapsutveckling, exempelvis praktik och olika åtgärder för att skapa motivation, kan ingå i utbildningen.


Möt Joey som går introduktionsprogrammet.

Ladda ner pdf-fil om programmet nedan

Publicerad: 2024-05-22

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close