Hoppa till innehållet

Fakta om Häggviks gymnasium

Vid Häggviks Gymnasium finns en gymnasiesärskola och ett gymnasium för elever med autism.

Hos oss står eleverna i centrum. Vi arbetar för att eleverna ska känna

• glädje
• trygghet
• inspiration

Vi erbjuder små klasser med många vuxna i klassrummet. . Vi utgår från vad varje elev behöver för stöd. Men också vad hon eller han har för intressen.

Vi arbetar hela tiden för att
• vara tydliga
• hjälpa och uppmuntra eleverna att utvecklas – både i skolarbetet och som individer
• hjälpa eleverna att stärka sitt självförtroende
• alla elever ska känna sig trygga och trivas

Vi har både individuella och nationella program. De elever som har stora stödbehov går ett individuellt program. De som inte har ett lika stort stödbehov går ett nationellt program.

Vi har ett nära samarbete med Häggvik Fritid. Häggvik Fritid är en fritidsverksamhet och finns i samma lokaler som skolan. Det är hemkommunen som beslutar om man får gå på Häggvik Fritid. Många hos oss arbetar både på Häggviks Gymnasium och Häggvik Fritid. Det innebär att eleverna träffar samma personer hela dagen.

 

Publicerad: 2018-07-11

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close