Hoppa till innehållet

Vad är en daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en dagtidssysselsättning för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism, övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller som fått en betydande och bestående hjärnskada, och på grund av detta inte kan yrkesarbeta på den öppna arbetsmarknaden. Daglig verksamhet är en insats för personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Publicerad: 2022-04-20

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close