Hoppa till innehållet

Fritidshem, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Våra skolformer

Vi strävar efter att ge eleverna inspiration till och verktyg för ett livslångt lärande.

Fritidshem
Fritidshemmet, som är för barn mellan 6 och 12 år, leds av en fritidspedagog och lyder under Läroplan för fritidshemmet. Undervisningens mål är att stimulera elevernas utveckling och erbjuda dem en meningsfull fritid. Verksamheten utgår från varje elevs behov och intressen, där tyngdpunkten ligger på skapande, kreativitet och uteaktiviteter. Fritidspedagogen samverkar med lärare och Balder Fritid, vilket bidrar till att eleverna får kontinuitet och trygghet i undervisning och rutiner.

Anpassad grundskola

Undervisningen vid Balderskolan sker i små undervisningsgrupper, utifrån elevernas kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga. Vi arbetar med en tydliggörande, strukturerad och förutsägbar pedagogik, vilket skapar både trygghet och lust att lära.

Förutom kunskaper i de teoretiska och praktiska ämnena strävar vi efter att ge eleverna inspiration till och verktyg för ett livslångt lärande. Vi uppmuntrar och stöttar eleverna till att vara delaktiga i sin undervisningsplan och i att dokumentera sitt lärande för att se sina framsteg.

Vi arbetar aktivt med att hitta balansen mellan anpassning och utmaning så att elevernas styrkor tas till vara.

Vi arbetar medvetet med olika sätt att kommunicera; bilder, tecken som stöd, ljudtecken och musikterapi. Vi har en utbyggd sinnesträningsverksamhet, utarbetad efter Snoezeln-metoden. I våra olika upplevelserum får eleverna medveten sinnesstimulans.

För varje elevs bästa arbetar pedagoger och assistenter i nära samverkan med vårdnadshavare, habilitering, boenden och korttidstillsyn.

Våra lokaler är inredda med tanke på elevernas behov av förstärkning. Det kan handla om traditioner, färger och ändamålsenliga tillbehör för olika rum.

Anpassad gymnasieskola
På Balderskolan finns det individuella programmet med allmän inriktning, som är till för elever som behöver en utbildning anpassad efter de egna förutsättningarna. Eleven läser ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhället.

Programmet består av sex ämnesområden

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

 Här kan du ladda ner en pdf-fil om Balderskolan.

Publicerad: 2024-04-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close