Hoppa till innehållet

Frågor & svar

Här hittar du vanliga frågor om Balder Daglig Verksamsamhet och svar på dem.

Hur söker en brukare/arbetstagare till Balder Dagliga Verksamhet?
Kontakta brukarens LSS-handläggare eller biståndsbedömare i sin kommun.  

Vad händer när en brukare har börjat på Balder Daglig Verksamhet?
Brukaren får en stödperson som kommer att följa och stötta henne eller honom under hens tid hos oss. Tillsammans gör vi en kartläggning för att få reda på

  • brukarens intressen
  • vad brukaren är bra på och
  • vad brukaren kan behöva stöd med.

Utifrån kartläggningen skapar vi arbetsuppgifter som passar brukaren och gör ett förslag på grundschema.

När brukaren/arbetstagaren har arbetat en tid, så utvärderar brukaren sina arbetsuppgifter tillsammans med sin stödperson. Efter det får brukaren ett schema med det som hen ska arbeta med. 

Vad händer om brukaren inte längre trivs med sina arbetsuppgifter?
Brukaren/arbetstagaren utvärderar med jämna mellanrum sina arbetsuppgifter med sin stödperson. Då pratar vi också om hur brukaren/arbetstagaren trivs på Balder Daglig Verksamhet. Efter ett sådant samtal anpassar vi arbetet så att det passar brukaren/arbetstagaren så bra som möjligt.  

Vad händer om brukaren/arbetstagaren inte längre trivs med sin stödperson?
Trivs brukaren/arbetstagaren inte med sin stödperson, har hen rätt att byta. Det är viktigt att de fungerar bra ihop.

Kan brukare utan talat språk vara hos er?
Hos oss arbetar vi med AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, för de som behöver. Det kan handla om tecken (TAKK) eller grafiskt stöd (GAKK) som olika slags bilder, föremål eller symboler som används i kommunikationen med våra arbetstagare. Vi bemöter var och en utifrån dess egna sätt att kommunicera.

Jag har en anhörig som har fått beviljat daglig verksamhet, men hen är både ganska högfungerande och dessutom särbegåvad. Kan hen vara hos er?
Ja, det går bra. Vi anpassar helt arbetsuppgifter efter både intressen och funktionsnivå och strävar efter att alla ska utvecklas där de är.  

Vilken ersättning får den som går på daglig verksamhet?
På Balder Daglig Verksamhet tjänar brukaren/arbetstagaren mellan 5 och 7 kronor i habiliteringsersättning per timme, beroende på vilken kommun som hen bor i. Ersättningsnivån bestäms av kommunen.

Publicerad: 2021-09-21

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close