Hoppa till innehållet

Vad är ett ungdomsboende

Ungdomsboenden hos Utvecklingspedagogik är sjudygnsboende för skolungdomar med funktionsnedsättning. Boendet är alltid öppet och bemannat. På ungdomsboendet får ungdomarna träna praktiska och sociala färdigheter utifrån sina egna förutsättningar. Ungdomen kan bo där under tiden hen går i resursgymnasiet/anpassade gymnasieskolan. Våra ungdomsboenden är till för ungdomar som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För att bo på Häggviks Ungdomsboende ska man vara inskriven vid Häggviks Gymnasium eller annat gymnasium.

Publicerad: 2024-04-18

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close