Hoppa till innehållet

Synpunkter, klagomål och beröm

Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder skolor och omsorgsverksamheter av hög kvalitet. Men vi vill hela tiden utvecklas och bli ännu bättre. Vi tar gärna del av dina synpunkter och vill lära oss av dem, oavsett om det gäller klagomål, förslag eller beröm.

Vi vill gärna att du delger oss dina synpunkter. Skriv om du önskar få svar. I så fall kommer du att få svar inom sju dagar, då vi berättar hur vi har hanterat ärendet. Vill du vara anonym går det givetvis bra, men då kan vi inte återkoppla till dig. I formuläret nedan är fält markerade med * obligatoriska att fylla i.

 Våra rutiner vid synpunkter, klagomål eller beröm

  • Formuläret skickas automatiskt till huvudman samt skolchef och omsorgschef.
  • Ärendet registreras.
  • Verksamhetschef eller rektor på den verksamhet som berörs delges synpunkten, klagomålet eller berömmet.
  • Om kontaktuppgifter finns skickas en bekräftelse på att synpunkterna, klagomålet eller berömmet tagits emot.
  • Om du önskat ett svar ges en återkoppling inom sju dagar där vi berättar hur ärendet har hanterats.

Vi använder synpunkter, klagomål och beröm som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close