Hoppa till innehållet
Särskola gymnasium Stockholm

Särskola i Stockholm hos Utvecklingspedagogik

Vi är Utvecklingspedagogik – ett familjeägt företag som erbjuder skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Hos oss hittar du olika typer av särskolor, som grundsärskolor och gymnasiesärskolor i Stockholm med omnejd.

Vi grundades redan år 1994 med en genuin vilja och ett stort intresse för att erbjuda barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning bästa tänkbara utbildnings- och omsorgsverksamheter. Vårt fokus ligger på elever och brukare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller utvecklingsstörning. Sedan starten har vi vuxit till att idag ha cirka 600 medarbetare som tillsammans arbetar i vår förskola, våra sex skolor och våra tio omsorgsverksamheter. Våra fristående skolverksamheter drivs utifrån tillstånd från Skolinspektionen och omsorgsverksamheterna drivs utifrån tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Hos oss finns två verksamhetsområden, vilka är skola och omsorg. Våra skolor leds av rektorer och våra omsorgsverksamheter leds av verksamhetschefer. Vi har också resurser i form av IT, HR, kommunikation, ekonomi, kvalitet, utveckling, fastighet och Eldqvarn Kök samlade under benämningen Stab & Stöd. Dessutom finns det olika former av stöd inom de två verksamhetsområdena.

Gymnasiesärskola och grundsärskola i Stockholm

Vi har två grundsärskolor i Stockholm och en grundsärskola i Norrtälje. Vi har också en gymnasiesärskola i Stockholm och en gymnasiesärskola i Norrtälje. På så vis kan du hitta något som passar ditt barn och hens behov allra bäst. Vi erbjuder alltså både grundsärskola och gymnasiesärskola.

Våra grundsärskolor och gymnasiesärskolor

Lunaskolan Bromma – Lunaskolan Bromma är en grundskola och grundsärskola i Bromma för årskurserna 1-9 som är anpassad för elever med autism. Här står elevens glädje, kunskapsutveckling och välmående i fokus. Med medarbetare som har relevant kompetens och ett stort engagemang samt tydliggörande pedagogik och personligt anpassade lokaler erbjuder vi en stimulerande miljö som bidrar till elevens individuella utveckling.

Svedenskola Bergshamra – På Svedenskolan Bergshamra arbetar vi med tydliggörande pedagogik och socialt samspel i fokus. Våra medarbetare ha relevant kunskap och stort engagemang. Här får varje elev utvecklas efter sina förutsättningar och vi bedriver ett omfattande hälsofrämjande och förebyggande arbete genom vårt elevhälsoteam.

Balderskolan – Förskola för barn med funktionsnedsättning, grundsärskola och gymnasiesärskola. Inlärningen bygger på varje barn och elevs erfarenheter, egna förutsättningar och intressen. Verksamheten präglas av glädje, trygghet, respekt och att alla duger precis som man är. Vi har ett nära samarbete med Balder Fritid som är en korttidstillsyn (fritidsverksamhet) enligt LSS och som finns i samma lokaler som skolan. Balderskolan finns i Norrtälje.

Häggviks Gymnasium – På Häggviks Gymnasium har vi ett gymnasium för elever med autism och en gymnasiesärskola. På gymnasiet erbjuder vi introduktionsprogrammet. På gymnasiesärskolan erbjuder både nationella och individuella program. Hos oss är klasserna små med hög vuxentäthet. Vår undervisning sker alltid med elevens den individuella utvecklingen i fokus och vi använder oss av tydliggörande pedagogik och struktur i elevens strävan att nå sina för att alla elever ska kunna nå sina personliga mål.

Mer än särskola i Stockholm

Förutom särskola, såsom gymnasiesärskola eller grundsärskola, i Stockholm erbjuder vi olika typer av verksamheter som:  

Varför välja just vår särskola?

Sedan starten har Utvecklingspedagogiks verksamheter drivits långsiktigt. Vi har samlat på oss stor kunskap inom företaget och kompetensutveckling för våra medarbetare är en viktig del i vår strävan att ligga i framkant. Vi har utrustade lokaler som är anpassade för att tillgodose våra elevers utveckling och behov. Vi drivs av glädje, gemenskap, strävan av att göra skillnad för våra elever och brukare – och att göra det med hjärtat.

Publicerad: 2022-11-07

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close