Hoppa till innehållet

Så här arbetar vi i våra skolor

Här kan du läsa om vårt övergripande arbetssätt i våra skolor.

Hos Utvecklingspedagogik finns sex skolor som omfattar resursgrund- och grundsärskolor med fritidshem samt resursgymnasium och gymnasiesärskola. Vi driver också en liten förskola.

Undervisningen
Klasserna i samtliga skolor är små och det finns många vuxna runt eleverna. Undervisningen är till stora delar anpassad efter varje elev och hens enskilda förutsättningar. För att underlätta inlärning baserar vi lärandet på tydliggörande pedagogik, förberedelser, praktiskt skolmaterial och social träning. I såväl klassrum som i övrig skolmiljö får eleverna stöd i form av extra anpassningar. Det kan till exempel handla om visuellt stöd, scheman, teckenstöd eller digitala verktyg. Vi driver också ett kontinuerligt arbete kring utveckling av pedagogiska metoder och arbetssätt, kopplat till relevant forskning.

Trivsel och trygghet
Vi arbetar hela tiden för att alla elever ska trivas, känna sig trygga samt uppleva delaktighet och inflytande. Givetvis har vi nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandlingar och arbetar aktivt, främjande och förebyggande mot detta på flera olika sätt.

Elevhälsan
Elevhälsans arbete genomsyrar våra samtliga skolor och det startar i klassrummet. Alla som arbetar med eleverna ska ha kunskap om varje elevs funktionsnedsättning och vad det innebär för att bemöta och anpassa. På varje skola finns det ett elevhälsoteam som arbetar både förebyggande och uppföljande.

Kompetensutveckling för medarbetare
Kunskaper och förmåga att omsätta dessa i praktiken, får våra medarbetare genom elevgenomgångar, introduktionsutbildning och annan kompetensutveckling. Detta sker kontinuerligt vid sidan av riktad psykologisk och pedagogisk handledning eller stöd. Vår skolhälsovård erbjuder hälsosamtal och hälsobesök hos skolsköterska och/eller skolläkare. Eleverna har också möjlighet till individuellt stöd av kurator.

Vi finns till för våra elever och brukare. Med hjärta och klokhet vill vi bidra till utveckling, delaktighet och livskvalitet.

Klicka här för att läsa om kvalitetsarbetet i våra skolor.

 

Publicerad: 2023-02-04

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close