Hoppa till innehållet

Våra medarbetare

Medarbetare på våra verksamheter Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra

Uppdatering 1 december

Idag 1/12 träffade Utvecklingspedagogik skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L), finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M), och borgarrådssekreterare Hedwig Kastenholm (L) för dialog utifrån det besked som staden presenterade den 29/11.   

Det var ett konstruktivt möte, i en framåtsyftande anda, där vi fick möjlighet att ställa våra frågor om stadens besked för att bättre förstå innebörden. Vi fick även möjlighet att beskriva vad vi anser behövs för att det ska bli en långsiktigt hållbar lösning. Det får inte bli ett upplägg där elever, föräldrar, vi och politiken återigen ska behöva gå igenom den oro, den frustration och de processer som vi nu är i. 

Vi upplever att det finns en uttalad långsiktighet i stora delar av stadens besked. Denna långsiktighet är en förutsättning för elevgruppens fortsatta möjlighet till resurstät verksamhet, också på våra resursskolor.  

Vi behöver även bli tryggade kring stadens hantering av tilläggsbeloppen utifrån elevgruppen, då det fortfarande är en av förutsättningarna för nödvändig finansiering. Även detta diskuterades idag.  

Vår dialog fortsätter med finans-, skolborgarråd och borgarrådssekreterare. Ett uppföljande möte är inbokat den 7 december. Vi ser fram emot denna fortsatta dialog, som förhoppningsvis leder fram till en lösning som tryggar elevgruppens fortsatta möjlighet till resursskola. 

 

Mot bakgrund av ovan skjuter vi ytterligare på det varsel som var planerat till den 1/12

______________________________________________________________________________

Uppdatering 30 november

Som vi meddelat igår den 29/11 välkomnar vi förslaget med de nya ekonomiska förutsättningarna för elever med störst stödbehov och särskilt att man riktar det till elevgruppen, oavsett huvudman och skola.   

För elever, deras vårdnadshavare och Utvecklingspedagogik är det viktigt med en lösning som är långsiktig och hållbar över tid.  

Vad beskedetinnebär gällande förutsägbarhet och förutsättningar för resursskolansframtid behöver vi få större insikt i, innan vi som huvudman kan fatta ett beslut om fortsatt verksamhet.   

Av den anledningen kommer vi i morgon den 1/12 träffa finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M), skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) och borgarrådssekreterare Hedwig Kastenholm (L) för dialog.  

Vi ser fram emot en konstruktiv dialog för att förhoppningsvis inom kort kunna meddela våra elever, deras vårdnadshavare och våra medarbetare att verksamheterna är tryggade.  

 

__________________________________________________________________________

25 november

Då vi just nu inte ser förutsättningar att bedriva resursskola (grundskola) avser vi att lägga ett varsel till Arbetsförmedlingen den 1 december. Detta varsel berör medarbetare på våra två verksamheter Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra. 

Kommer besked som möjliggör en långsiktig nödvändig finansiering utifrån elevgruppens behov av anpassad skolmiljö kommer vi att återkalla varslet och fortsätta med verksamheterna.

Ett varsel om uppsägningar till Arbetsförmedlingen innebär att Utvecklingspedagogik informerar Arbetsförmedlingen att verksamheterna kan komma att upphöra och att medarbetare kan komma att bli uppsagda på grund av arbetsbrist per den 30 juni 2022. 

Är du medarbetare hos oss finns all information om processen på Utvecklingspedagogiks Intranät.

Publicerad: 2021-12-01

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close