Hoppa till innehållet

Resursskola grundskola

Viktig information angående resursskolan (grundskola)

Med anledning av den fortsatt djupt bekymmersamma situationen kring elevers fortsatta möjlighet till anpassad skolmiljö på resursskola (grundskola) behöver vi ge nedanstående information.  

De ekonomiska förutsättningarna för resursskola (grundskola) finns inte då underfinansieringen kvarstår. Det finns ett generellt bekymmer kring finansieringsfrågan hos flera kommuner. Vi påverkas dock i mycket stor omfattning av Stockholms stads agerande i frågan där betydande underfinansiering av elevers möjlighet till resursskola pågått sedan 2019.   

Av den anledningen behöver vi tyvärr meddela att våra resursskolor (grundskolor) med tillhörande korttidstillsyn, i Stockholms stad inte längre kan fortsätta verka efter läsåret 2021/2022. Detsamma gäller grundskolan vid Svedenskolan Bergshamra i Solna, men den kommer successivt att fasas ut med början av läsåret 2022/2023.  

Vad vi ser nu:  

  • Utifrån ovanstående tvingas vi därför mot ett varsel till Arbetsförmedlingen, som är planerat att läggas den 1 december. Varslet kommer avse medarbetare vid Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra. 
  • Av hänsyn till våra medarbetare, elever och deras vårdnadshavare fortsätter vi att driva Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra under vårterminen 2022. Det vill säga läsåret ut, trots nuvarande underfinansiering. 
  • Vi har inte fått några besked eller signaler om att Stockholms stad kommer att möjliggöra den nödvändiga finansieringen. De signaler vi får till oss pekar tydligt i riktningen att inga ändrade bedömningar avseende tilläggsbelopp kommer att ske. 
  • Kommer besked som möjliggör en långsiktig nödvändig finansiering utifrån elevgruppens behov av anpassad skolmiljö kommer vi att återkalla varslet och fortsätta med verksamheterna. 
  • Vår ambition är att fortsätta säkerställa ett omhändertagande av såväl elever, vårdnadshavare och medarbetare utifrån den mycket olyckliga utveckling som vi nu står inför.  

Observera att ovanstående information enbart berör vår resursskoleverksamhet inom grundskolan. Våra övriga verksamheter fortsätter sina verksamheter som vanligt. 

Har du frågor kring detta kan du mejla resursskolagrund@up.se 

Niklas Ahlström, styrelseordförande, 073-985 65 57 

Kerstin Jakobsson Hallén, vd, 076-496 44 85 

Lena Schmidt, t.f. skolchef resursskola, 072-549 40 07 

Joakim Gestberg, skolchef, 070-759 52 93 

Publicerad: 2021-11-25

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close