Hoppa till innehållet

LSS-verksamhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska ha rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Bedömningsgrunder
I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. På Utvecklingspedagogik kan du ansöka om stöd om du har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Lagen omfattar också personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom samt andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Olika typer av hjälp
LSS innehåller flera olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Hos oss på Utvecklingspedagogik kan du få stöd med
Här ser du vilka omsorgsverksamheter du kan ansöka till inom Utvecklingspedagogik>

LSS innehåller också
  • rådgivning och annat personligt stöd
  • personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
  • ledsagarservice
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen

Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs. Kommunen ska följa upp vilka som kan få stödinsatser, ta reda på behoven av stöd och service och erbjuda det så mycket som du behöver. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra. Varje stödinsats från kommunen ska ta hänsyn till dina individuella behov, som kan variera genom hela livet. Du ska ha ett direkt inflytande över hur insatsen utformas och när den genomförs.

1177.se Vårdguiden, kan du läsa mer om LSS.

Publicerat: 2019-03-12

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close