Hoppa till innehållet

Riktlinjer angående undervisning i gymnasieskolan

Läs här om våra riktlinjer för gymnasieskolan.

Uppdaterad 2020-08-14

Folkhälsomyndigheten beslutade den 29 maj att ta bort rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolan.

Den 16 juli beslutade regeringen om en förordningsändring som gör det möjligt för gymnasieskolor att delvis bedriva fjärr- och distansundervisning, trots att skolan är öppen. Detta för att kunna förhindra smittspridning. Om undervisningen i skolans lokaler riskerar att öka smittspridning får skolan därför besluta om att hålla vissa lektioner på distans. Det finns också en oro från myndigheternas sida att belastningen på kollektivtrafiken ska öka och därmed också smittspridningen.

För Utvecklingspedagogiks gymnasieskolor gäller följande riktlinjer.

  • Undervisning i skolans lokaler ska vara förstahandsalternativet
  • Rektor beslutar om eventuella schemaförändringar i syfte att minska smittspridning
  • Fjärr- och distansundervisning får hållas om det är motiverat för att förhindra smittspridning, rektor beslutar om detta i samråd med skolchef. Exempel på detta är:
    - Risk för trängsel i kollektivtrafiken när elever åker till och från skolan.
    - Lokaler där fysisk distans är svår att upprätthålla när alla elever är på skolan samtidigt.
    - Hög sjukfrånvaro på grund av coronavirus.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om undervisningen i gymnasieskolan under
coronapandemin.

Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer och uppdaterar löpande vår information och våra riktlinjer utifrån att eventuellt nya rekommendationer kommer.

Joakim Gestberg
Skolchef

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close