Hoppa till innehållet

Riktlinje – Frånvaro för elever med skolplikt

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat.

Publicerad 2020-06-05

På grund av spridningen av covid-19 och coronaviruset gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. Till exempel kan frånvaro som beror på att man följt Folkhälsomyndighetens rekommendation vara giltig frånvaro. Det kan vara elever som har eller har haft milda symptom och stannat hemma så länge som symptomen kvarstår och minst två symptomfria dagar.

Vi förstår att nuvarande situation kan skapa stor oro hos många, men en elev som inte är sjuk eller har symptom ska vara i skolan. Det är viktigt att elevens rätt till utbildning tillgodoses. Det är ett delat ansvar mellan skola och vårdnadshavare att se till att skolpliktiga barn får sin utbildning. I den extraordinära situation som råder är det viktigt att alla hjälps åt så att barnen deltar i sin utbildning.

Om elev tillhör en riskgrupp ska man diskutera med sin behandlande läkare och i samråd med denne bedöma hur man bör förhålla sig till dagens situation.
Vid behov kan vi behöva utforma individuella lösningar för elever som av läkare bedömts vara särskilt känsliga för smitta för att dessa elever ska kunna ta del av utbildningen.

Att anhörig till elev är infektionskänslig eller tillhör en riskgrupp är inte ett skäl till frånvaro eller distansundervisning. Friska elever har skolplikt så länge skolan bedriver undervisning. Enligt Skolverket är utgångspunkten att elev som inte är sjuk ska vara i skolan. Det kan dock finnas fall där skolan kan behöva utforma individuella lösningar för elever vars vårdnadshavare/närstående av läkare bedömts tillhöra riskgrupp. Det är i dessa fall viktigt med dialog mellan skola och vårdnadshavare.

Ovanstående riktlinjer kommer skolorna i än högre grad att beakta vid höstterminens start och det är under rådande omständigheter särskilt viktigt med en god kommunikation mellan skola och vårdnadshavare.

Joakim Gestberg
Skolchef
Utvecklingspedagogik

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close