Hoppa till innehållet

Övergripande riktlinjer

Våra övergripande riktlinjer gällande coronavirus/covid-19


Riktlinjer gällande Coronaviruset


Uppdaterade 210316


Dessa riktlinjer gäller samtliga förskolebarn, elever, brukare och medarbetare i våra verksamheter.


Har du symtom, även lindriga, som kan tyda på en luftvägsinfektion tex snuva, hosta, halsont och/eller feber ska du stanna hemma och avstå från sociala kontakter. Detta gäller även om man har oförklarlig muskel- och ledvärk. Kontakta snarast verksamhetens rektor/chef eller annan kontaktperson som i sin tur kontaktar denne. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.


Elever/brukare och medarbetare skall liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man skall ha varit symtomfri i två dagar innan man går tillbaka till skolan. Symtomfri betyder att man inte känt minsta lilla besvär och även helt avstått från läkemedel tex Alvedon, Ipren, Bafucin, nässprayer eller liknande under dessa två dagar.


Kontakta verksamhetens rektor/chef om oro finns på grund av exempelvis medicinskt nedsatt immunförsvar.


Om en elev/brukare eller medarbetare insjuknar under skoldagen ska hen gå hem så snart som möjligt. Vi har i verksamheten rutiner för att minska smittspridning och upprätthållande av en god hygien.


För er som har barn i skolverksamhet och som omfattas av dessa riktlinjer kommer vi att underlätta om ni vill sätta ert/era barn i frivillig karantän. Vi kommer att hantera varje elev individuellt, och hitta lösningar för var och en. Ta kontakt med rektor. Vi vill dock påminna om skolplikten som gäller för elever från förskoleklass till årskurs nio.


Vi följer uppdateringar och information från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Smittskydd Stockholm, med vilka vi även om behov skulle uppstå har ett samarbete med. Rektor/chef eller ledning rekommenderas inte att göra några egna bedömningar eller ta några egna beslut.
Denna riktlinje uppdateras kontinuerligt då den är upprättad utifrån en dagsaktuell information baserad på Folkhälsomyndighetens, Skolverkets och Utrikesdepartementets rekommendationer. Vårdguiden 1177 ger medicinska råd vid sjukdom, 11313 svarar på allmänna frågor. Information finns även på folkhalsomyndigheten.se


Relaterade länkar
1177.se
Folkhälsomyndigheten om Coronaviruset
Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola
Utrikesdepartementets reseinformation
Krisinformation.se

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close