Hoppa till innehållet

Övergripande riktlinjer

Våra övergripande riktlinjer gällande coronavirus/covid-19

Uppdaterade 2020-08-13

Dessa riktlinjer gäller samtliga förskolebarn, elever, brukare och medarbetare i våra verksamheter.

  • Om man har en konstaterad covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter det att man har insjuknat. Man ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre. Man kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne, men om man mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan man insjuknade kan man gå tillbaka till förskolan, skolan, omsorgsverksamheten eller arbetet.
  • Om man har varit sjuk men inte haft covid-19 ska man stanna hemma så länge man är sjuk. Man ska tydligt känna sig bättre och vara feberfri i två dagar innan man går tillbaka till förskolan, skolan, omsorgsverksamheten eller arbetet, men det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan man blev sjuk.
  • Om man som symtomfri provtagits och fått ett positivt provsvar för covid-19  ska man stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle man utveckla symtom efter provtagningen ska man räkna från den dagen man blev sjuk och följa rekommendationerna ovan.

Samtliga punkter ovan gäller förutsatt att man i övrigt är frisk och inte har nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller sjukdom som påverkar immunförsvaret.

Symtomfri betyder att man inte känt minsta lilla besvär och även helt avstått från läkemedel t ex Alvedon, Ipren, Bafucin, nässprayer eller liknande under dessa två dagar. Har man pollenallergi och misstänker att symtomen kan bero på detta så ska man medicinera mot allergin och märka en effekt av medicinen innan man återkommer till verksamheten.

Utifrån elever/brukares eventuella svårigheter att känna in, tolka, och ge uttryck för lindriga symtom på tidigt stadium, ska rektor/verksamhetschef kontaktas för individuell lösning om det finns sjukdom eller symtom på sjukdom (covid-19) i närmaste familj/hushåll. Kontakta även verksamhetens rektor/chef om oro finns på grund av exempelvis medicinskt nedsatt immunförsvar.

Om förskolebarn/elev/brukare insjuknar under dagen ska hen kunna gå hem. Förälder/närstående behöver därför ha beredskap för att skyndsamt kunna hämta sitt barn/ungdom om symtom uppstår under dagtid.

I våra verksamheter har vi rutiner för att minska smittspridning och upprätthållande av en god hygien.

Vi har alla ett samhällsansvar att inte sprida smitta vidare. Var snäll och ta detta ansvar på allvar!

Vi följer uppdateringar och information från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Smittskydd Stockholm, med vilka vi även har ett samarbete med om behov skulle uppstå. Rektor/chef eller ledning rekommenderas inte att göra några egna bedömningar eller ta några egna beslut som avviker från dessa riktlinjer.

Denna riktlinje uppdateras kontinuerligt då den är upprättad utifrån en dagsaktuell information baserad på Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer. Vårdguiden 1177 ger medicinska råd vid sjukdom, 11313 svarar på allmänna frågor. Information finns även på folkhalsomyndigheten.se

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close