Hoppa till innehållet

Övergripande riktlinje

Vår övergripande riktlinje gällande Coronavirus/Covid-19

Uppdaterad 200420

Denna riktlinje gäller samtliga förskolebarn, elever, brukare och medarbetare i våra verksamheter.

Har du symtom på sjukdom, även mycket lindriga som till exempel lätt snuva eller lätt halsont, så ska du stanna hemma och avstå från sociala kontakter. Detta gäller även om man har oförklarlig muskel- och ledvärk. Kontakta snarast verksamhetens rektor/chef eller annan kontaktperson som i sin tur kontaktar denne.

Elever/brukare och medarbetare ska, liksom alla andra i samhället, stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man skall ha varit symtomfri i två dagar innan man går tillbaka till skolan/verksamhet. Symtomfri betyder att man inte känt minsta lilla besvär och även helt avstått från läkemedel tex Alvedon, Ipren, Bafucin, nässprayer eller liknande under dessa två dagar. Har du pollenallergi och misstänker att symtomen kan bero på detta så ska du medicinera mot allergin och märka en tydlig effekt av medicinen innan du återkommer till verksamheten.

Vi vädjar även till elever/brukares hem att om det finns sjukdom i närmaste familj/hushåll låta elev/brukare vara hemma utifrån vår målgrupps svårigheter att känna in, tolka, och ge uttryck för lindriga symtom på tidigt stadium.

Kontakta verksamhetens rektor/chef om oro finns på grund av exempelvis medicinskt nedsatt immunförsvar.

Vi har alla i samhället ett ansvar att minimera smittspridning och Om en elev/brukare eller medarbetare insjuknar under dagen ska hen gå hem så snart som möjligt. I våra verksamheter har vi rutiner för att minska smittspridning och upprätthållande av en god hygien.

För er som har barn i skolverksamhet kommer vi att underlätta om ni vill ha ert/era barn i frivillig karantän. Vi kommer att hantera varje elev individuellt, och hitta lösningar för var och en. Ta kontakt med rektor. Vi vill dock påminna om skolplikten som gäller för elever från förskoleklass till årskurs nio.

Vi följer uppdateringar och information från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Smittskydd Stockholm, med vilka vi även om behov skulle uppstå har ett samarbete med. Rektor/chef eller ledning rekommenderas inte att göra några egna bedömningar eller ta några egna beslut.

Denna riktlinje uppdateras kontinuerligt då den är upprättad utifrån en dagsaktuell information baserad på Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer. Vårdguiden 1177 ger medicinska råd vid sjukdom, 11313 svarar på allmänna frågor. Information finns även på folkhalsomyndigheten.se

Publicerat: 2020-03-20

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close