Hoppa till innehållet

Övergripande arbete

Här finns sammanfattning av utgångspunkter för företagets ställningstaganden i form av riktlinjer, information och beslut som vi har fattat, agerat utifrån samt kommunicerat.

Generellt – företagsnivå, verksamhetsnivå

 • Företagets ledningsgrupp och centrala krisgrupp bildar det vi kallar beredskapsgruppen. Beredskapsgruppen påbörjade i vecka 9 riskanalysarbete och hade under en lång tid i princip dagliga möten och därefter möten varje vecka utifrån situation och behov.

 • Samtliga verksamheter samt stabs- och stödfunktioner arbetar med riskanalyser och handlingsplaner.

 • I vårt arbete med att ta fram och kontinuerligt kommunicera riktlinjer, instruktioner, information och beslutsfattande har vi följt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen och andra myndigheter. Vi tar även del av rekommendationer från branschorganisationer.

 • Då våra verksamheter följer olika lagstiftningar kan myndighetsbeslut komma att gälla för specifika delar av det vi som företag verkar inom.

 • Vårt arbete syftar till att vi följer rekommendationer, att vi informerar i förebyggande syfte och att vi planerar för att omhänderta olika situationer som kan uppstå. Det handlar om hur vi ska agera för att bidra till att hålla smitta borta, minska smittspridning och hantera de dagliga utmaningar som kan uppstå i våra verksamheter. Ett viktigt syfte är även att i möjligaste mån minska oro genom detta arbete.

 • Utöver rekommendationer har vi för vissa situationer egna försiktighetsprinciper (exv möjlighet att stanna hemma vid osäkerhet om smitta, möjlighet till vårdnadshavare/anhörig att hålla elev/brukare hemma p.g.a. oro).

Skola och omsorg

 • Vi följer regelverk och myndigheters rekommendationer (liksom i övrigt enligt ovan).

 • Beslut som stängning till följd av vårt arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar fattas av vd/huvudman (exv behov av stängning p.g.a. hög frånvaro bland medarbetare). Beslutskedja finns framtagen som visar på beslutsordningen och steg att följa innan/inför den typen av beslut kan fattas.

 • Specifikt för skola: När en skola får stänga är reglerat i förordning som gäller från och med 2020-03-21. Utöver myndighetsbeslut och beslut från Stockholm Smittskydd får en enhet stängas (beslut av huvudman) om den inte kan upprätthålla verksamheten på grund för hög frånvaro från medarbetare. Skolor och företaget planerar för dessa scenarier. Vid stängning framgår även vilka möjligheter som skola ges för att fortfarande möjliggöra undervisning/ge eleverna rätt undervisningstid (fler möjligheter än vanligt).

 • Varje verksamhet arbetar med/utifrån riskanalyser och handlingsplaner där såväl möjligheter till upprätthållande av verksamhet som nedstängning av verksamhet finns med. I detta ingår även att titta på eventuella omprioriteringar i en verksamhet och mellan verksamheter. Beslutskedjan tydliggör beslutsordning för detta samt styr hur vi prioriterar.

 • Våra ungdomsboenden enligt LSS har, enligt vår bedömning i nuläget, högst prioritet i ett läge där vi kommer behöva prioritera mellan verksamheter och/eller verksamhetsområden.

For others languages, please click on the "Translate-button" at the top of the page.

بالنسبة للغات أخرى ، يرجى النقر على "زر الترجمة" في أعلى الصفحة.

Luqadaha kuwa kale, fadlan guji "Badhanka-badhanka" ee bogga kore.

Publicerad: 2020-08-06

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close