Hoppa till innehållet

Svedenskolan Mälarhöjden avvecklas

Detta innebär att Svedenskolan Mälarhöjden avvecklas den 30 juni 2018. I och med att Svedenskolan Mälarhöjden avvecklas så kommer kön till skolan att upphöra och samtliga dokument och ansökningshandlingar kopplad till denna skola kommer att makuleras.

Svedenskolan Mälarhöjden har funnits sedan 2013 och startades av Utvecklingspedagogik Sverige AB. På grund av Stockholm stads sänkning av bidragen för omfattande stödinsatser (tilläggsbelopp) samt ökande antal avslag på tilläggsbeloppsansökningar finns det inte längre förutsättningar att driva en liten skola med den här inriktningen, vilket vi givetvis beklagar.

Vi har sedan december 2017, tillsammans med Utbildningsförvaltningen i Stockholm, drivit ett projekt för att möjliggöra en sammanslagning av Svedenskolan Mälarhöjden och Lunaskolan Södra i nya lokaler.  Vi har trots gemensamma ansträngningar inte lyckats hitta lokaler i den omfattning som behövts för detta, varför det inte är möjligt att göra en sammanslagning av de båda skolorna och erbjuda både grund- och grundsärskola.

Detta innebär att Svedenskolan Mälarhöjden avvecklas den 30 juni 2018. I och med att Svedenskolan Mälarhöjden avvecklas så kommer kön till skolan att upphöra och samtliga dokument och ansökningshandlingar kopplad till denna skola kommer att makuleras. Vi hänvisar istället till Utvecklingspedagogiks övriga skolor som har liknande verksamheter. Ni kan läsa mer om detta på up.se, svedenskolanbergshamra.se och lunaskolan.se.

Frågor kring avvecklingen besvaras av undertecknade vd Niklas Ahlström, niklas.ahlsrom@up.se samt skolchef Joakim Gestberg, joakim.gestberg@up.se. Frågor kring köhantering besvaras av skolstödsenheten, ansokan@up.se.

Niklas Ahlström                 Joakim Gestberg
Vd                                              Skolchef

Publicerat: 2018-07-16

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close