Hoppa till innehållet

Politikerbesök denna vecka på Lunaskolan Bromma

Hur ser elevers möjlighet till resursskola ut framöver? 2xpolitikerbesök denna vecka – Christian Carlsson och Jonas Nilsson!

Innan årsskiftet inväntar vi besked om nuvarande underfinansiering försvinner eller inte. Ett positivt besked innebär att vi kan häva vårt intagningsstopp.

Av den anledningen känns det viktigt med fortsatt dialog med våra politiker, på olika nivåer, där vi får möjlighet att samtala om elevgruppen och det stora behovet av anpassade skolmiljöer. I veckan som gick hade vi nöjet att få ta emot två olika politikerbesök till Lunaskolan Bromma, såväl från rikspolitiken som från lokalpolitiken i Stockholm.  

Onsdagen den 10 november fick vi besök av Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna och ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Christian har även bakgrund från utbildningsnämnden i Stockholms stad. På torsdagen fick vi besök av Jonas Nilsson som bland annat sitter i Kommunfullmäktige, för Moderaterna, i Stockholm.   

Båda har särskilt engagerat sig för elevgruppen och inte minst för att driva på förslag i sina respektive politikeruppdrag för tydliggörande om resursskolans uppdrag och förutsättningar, kommunala som fristående.  

Upplägget för besöken liknade tidigare upplägg: rundvandring, klassrumsbesök och en del samtal med elever. Därefter fick vi möjlighet till ett fördjupat samtal om elevgruppen, om vikten av tidiga och anpassade stödinsatser, om elevernas omfattande stödbehov och om resursskolans funktion och arbetssätt. Samtalen handlade även om det akuta hotet mot resursskolan och vikten av nödvändiga förutsättningar för såväl fristående som kommunala resurstäta verksamheter.  

I diskussionen med Christian blev det fokus på övergripande perspektiv på förutsättningar för att möta elevers behov av stöd, för resurstät verksamhet och om förändringar i lagstiftning. Samtidigt ger nuvarande lagstiftning kommuner stort utrymme att möjliggöra nödvändiga förutsättningar för att möta elevers stödbehov. 

Diskussionen med Jonas kom sedan mer att handla om den akuta situationen kring den rådande underfinansieringen, utmaningarna kopplat till den och vad som behöver göras för att komma tillrätta med nuvarande situation.  

Vi är glada över dessa besök och uppskattar det intresse och engagemang som visas, och inte minst de kloka frågor som ställdes.  

 

Vi välkomnar fler politikerbesök i närtid!   

Publicerad: 2021-11-12

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close