Hoppa till innehållet

Ökad självständighet med ett smart hjälpmedel

Akka-plattan rör sig på en slinga i golvet

Vid Balder Daglig Verksamhet ges brukarna möjlighet till ökad självständighet genom Akka-plattan.

Vid Balder Daglig Verksamhet har man fördjupat sig i hjälpmedlet Akka-plattan, som är ett hjälpmedel för personer med omfattande flerfunktionsnedsättning. Pattan förflyttar sig på en slingbana i golvet vilket ger brukaren ökade möjligheter till självständig förflyttning i lokalerna och till kommunikation.

Genom att använda Akka-plattan kan brukaren i större utsträckning uppleva och förstå orsak och verkan, få ökad kroppsuppfattning, bättre självkännedom, ökad rumsuppfattning, bättre perception, ökad vakenhetsgrad, ökad möjlighet att ta egna initiativ samt bättre fysik och andning.

Medarbetarna har utfört praktiska övningar samt reflekterat över vad rörelse betyder för var och en. Vad skulle man mest sakna om man inte kunde ta sig fram utan assistans? Man har även sett till att arbetsmiljön är lustfylld för alla sinnen samt väcker nyfikenhet och vilja att utforska lokalerna på egen hand.

Publicerad: 2020-06-02

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close