Hoppa till innehållet

Nya roller på Kvalitets- och utvecklingsavdelningen, KUA

Johanna och Aiko

På vår nya avdelning KUA börjar Johanna Paulsen och Aiko Nyström hitta sina roller. Johanna har suttit på sin stol sedan oktober och Aiko endast sedan i februari, men hon har en längre tid som verksamhetschef på Cameleonten Daglig Verksamhet bakom sig.

På Kvalitets- och utvecklingsavdelningen jobbar man företagsövergripande. Det betyder att man arbetar med frågor som kan röra alla företagets olika delar, från skola och omsorg till Kök, Fastighet, Stab & Stöd, m.fl. Visionen är att bli riktigt duktig på att jobba systematiskt med att utveckla kvalitetsarbetet. Det gäller att sätta fingret på allt bra arbete som görs i verksamheterna och systematiskt och genomtänkt sprida det till fler. Samtidigt behövs det identifieras vad man ska fokusera på för att utveckla verksamheter till att bli ännu bättre.

Så vad innebär det mer konkret att ni gör och vad ska ni göra undrar vi. Kan ni beskriva ert uppdrag.
– Som projektutvecklare håller jag just nu på mycket med utbildning för våra medarbetare, säger Johanna. Vi identifierar behov tillsamman med verksamhetscheferna och skapar nya utbildningar som behövs inom både skola och omsorg. Jag hjälper också till att driva olika utvecklingsprojekt som en eller flera verksamheter sett att vi behöver genomföra. Det kan handla om att omvärldsbevaka en viss fråga eller ta reda på hur andra löst ett visst problem.

– Ett roligt projekt som vi håller på med just nu är att utveckla en digital lärportal med e-utbildningar, som alla medarbetare ska få tillgång till. Kursutbudet rör en rad olika ämnen som är aktuella för oss som arbetar på Utvecklingspedagogik.

– Som kvalitetsutvecklare jobbar jag mest med systematiskt kvalitetsarbete, ett exempel är våra elev- och brukarenkäter, säger Aiko. För att kunna ge bra information behöver enkäterna vara samstämda så att resultatet i en verksamhet kan jämföras med andra. Jag kommer också att titta närmare på avtal och på de inspektioner som görs inom både skola och omsorg. Vi siktar sedan på att jobba fram ett kvalitetsledningssystem som alla verksamheter ska använda.

Ytterst jobbar vi för alla våra elever och brukare, så att de lär sig, utvecklas trivs och mår bra i våra verksamheter.

– Vi sitter i samma rum, rygg mot rygg, så det är väldigt lätt för oss att vara uppdaterade med vad den andra har gjort och hur vi tänker om framtiden. Det är också bra att vi hela tiden kan stötta varandra och ta hjälp av den andres kunskaper. Men vi har givetvis också ett nära samarbete med både chefer och medarbetare för att utveckla kvaliteten i allt vi gör här på KUA.

Vad är ett kvalitetsledningssystem
Ett kvalitetsledningssystem är ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle, samtidig som förbättringsförslag fångas upp och återkoppling sker löpande. Enkelt uttryckt är det ett verktyg för att hålla ordning på alla olika aktiviteter som pågår och göra det enklare att styra mot rätt mål, tillsätta resurser och löpande utvärdera. Det hjälper oss att jobba kontinuerligt med förbättringsarbetet och ständigt spåra, analysera och rapportera.

Publicerat: 2019-04-02

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close