Hoppa till innehållet

Niklas Ahlström kommenterar inslag i P4 Stockholm

Niklas Ahlström

Vi delar den problembild som förs fram, men det förekommer dock några felaktiga uppgifter, säger han.

I P4 Stockholm finns ett inslag med rubriken ”Oro bland föräldrar när resursskolor får mindre pengar”.  Vi delar den problembild som förs fram och har en längre tid arbetat aktivt för att skapa förståelse för vilka konsekvenser stadens beslut får för elever i resursskolor. Det förekommer dock några felaktiga uppgifter. Dels att Lunaskolorna ska avvecklas vid årsskiftet. Det stämmer inte! Dels ger Stockholms stad felaktig information när de säger att de "inte gör fler avslag än tidigare" på ansökningar om tilläggsbelopp. Vi ser allvarligt på dessa felaktiga uppgifter.

Vi har under en lång tid arbetat intensivt med att skapa förståelse för situationen hos Stockholms stad. Både gällande det akuta läget som gäller minskade nivåer på tilläggsbelopp och avslag på ansökningar om tilläggsbelopp samt det långsiktiga som avser nödvändiga förändringar i lagstiftningen för att kunna göra det möjligt att driva resursskolor. Vår absoluta vilja är att fortsätta driva våra resursskolor vidare. Fortsätter den pågående trenden med minskning samt avslag av belopp, och vi ser att denna inte kommer att förändras, kommer det tyvärr att påverka vår syn på framtiden för resursskola.

Arbetet med att påverka tjänstemän i Stockholms stad har nu intensifierats från olika håll. Till exempel har föräldraföreningarna vid Lunaskolorna, Aspdammsskolan och Skolgrunden skrivit en debattartikel som publicerats på aftonbladet.se idag. Klicka här för att komma till artikeln.

Helene Moquist, som är enhetschef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, säger i inslaget i P4 Stockholm ”Jag kan inte se att vi gör fler avslag än tidigare”.

Detta stämmer heller inte! Under läsåret 2017/2018 fick 40-45 procent av eleverna i fristående resursskolor ett beslut som innebar en betydligt högre ersättningsnivå. Från och med maj 2019 har bara 10-15 procent av eleverna fått motsvarande ersättningsnivå. Dessutom har antalet fullständiga avslag av ansökningar också ökat kraftigt, från bara några enstaka avslag 2017 till var tredje ansökan (ca 35 procent) inför läsåret 2019/20.

Mot bakgrund av ovanstående tycker vi att det är mycket allvarligt att Stockholms stad väljer att gå ut med felaktiga uppgifter angående antalet avslag.

Vi vill nu att Stockholms stad säkerställer att alla elever i resursskolorna får en ersättning som motsvarar det stöd de behöver. Det kommer gagna både elever och deras familjer.

Niklas Ahlström
Huvudman för Utvecklingspedagogiks resursskolor

Publicerad: 2020-04-09

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close