Hoppa till innehållet

”Lära för livet” - ny bok av Marie Nilsson Nordfors

Marie Nordfors Nilsson visar upp de fem förmågekorten
Marie visar förmågekorten som beskrivs i boken

Marie Nilsson Nordfors, som är försteläraren vid Häggviks Gymnasium, har skrivit boken ”Lära för livet- motiverande undervisning i särskolan", som vänder sig till pedagogisk personal i grundsär- och gymnasiesärskolan. Boken visar hur man konkret kan arbeta med fem förmågor som verktyg för elevernas utveckling och livslånga lärande.

Vad handlar din bok om?
– Den konkretiserar och sammanfattar läroplanen och kursplanerna i fem grundförmågor; samarbete, ansvar, reflektion, kommunikation och kreativitet. Boken visar på hur vi med hjälp av förmågorna kan utveckla vår undervisning så att eleverna förstår och känner lust och motivation.

Vilket är det viktigaste budskapet i boken?
– Att undervisningen blir så mycket roligare, enklare och bättre när man börjar arbeta med de fem förmågekorten. De gör undervisningen mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Förmågorna fungerar som en ledstång i undervisningen. Som pedagog kan man känna sig trygg med att eleverna får möjlighet att utveckla förmågor som finns med i läroplan och kursplaner, och som de kan ha nytta av hela livet.

Vad vill du uppnå?
– Jag vill inspirera och visa att de fem förmågorna är fantastiskt bra verktyg som hjälper eleverna att få syn på vad lärandet egentligen handlar om – för skolan och för livet.  Boken är väldigt praktisk och konkret. Man kan använda metoderna direkt, även om texten bygger en del på forskning. Jag tänker att den även kan vara bra för nyutexaminerade studenter.

Hur har dina elever upplevt förmågekorten som beskrivs?
– Eleverna gillar förmågekorten och använder dem inte bara i kommunikationen med mig, utan även i kommunikationen sinsemellan och hemma. De har blivit mer medvetna och motiverade. En elev, som hade ganska stora svårigheter, blev klassens stjärna med hjälp av förmågekorten. Nu använder hon dem i sitt arbete på en daglig verksamhet och har dem i ryggmärgen. Det är det som är målet och det är fantastiskt när det händer!

Vad var det som fick dig att skriva en bok?
– Jag blev kontaktad av en förläggare som ger ut inom områdena förskola, skola, vård och omsorg, och som ville bredda sitt utbud till särskolan. Han kände till att jag föreläst åt lärarfortbildningen och hållit i en kurs som hette ”Särskolan, förmågorna och verkligheten” och undrade om jag ville skriva en bok. Jag har alltid haft en dröm om att en dag bli författare.

Gjorde du några egna lärdomar under skrivprocessen?
– Jag tycker det bästa sättet att lära sig något är att lära ut saker till andra. Jag har reflekterat mycket och fått en större medvetenhet om metodiken i klassrummet. Dessutom har jag fått ett utmärkt tillfälle att koppla ihop teori och praktik. Allt jag gör har ett tydligt syfte.

Har du någon ny bok på gång?
– Jag håller på att skriva ett kapitel i en antologi om inkluderande undervisning i särskolan. Jag kommer även att ge ut ett digitalt läromedel som heter ”God morgon, här är vi”. Det handlar om hur man gör en lektion meningsfull och begriplig med hjälp av en interaktiv skrivtavla. Även i det materialet har jag de fem förmågorna i fokus.

Gillar du själv att läsa böcker?
–  Ja, det gör jag och gärna böcker om psykologi samt deckare och biografier. Favoriterna är ”Lusten att förstå” av Peter Gärdenfors, deckare av Åsa Larsson och Lars Kepler samt ”Min historia” av Michelle Obama.

Boken ”Lära för livet” släpps den 17 juli. 

Publicerat: 2019-07-03

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close