Hoppa till innehållet

För Ellinors barn betyder Lunaskolan Bromma allt. Läs hennes berättelse!

Byggnaden och skolgården vid Lunaskolan Bromma

Ellinor vågar knappt tänka på i vilket läge familjen hade varit i om resursskolan inte funnits.

Här berättar Ellinor Sandegren om hur mycket Lunaskolan Bromma betytt för hennes familj.

Jag heter Ellinor och bor i Stockholm med mina två barn. Min son Svante fick diagnosen autism när han var sex år. När han började i förskoleklass fick han en resurs så att han skulle klara av dagarna i skolan och kunna ta till sig undervisningen. Svante är mycket intelligent och älskar att lära sig nya saker.

När han började i fyran togs denna resurs bort och vår värld föll samman… Skoldagarna blev fruktansvärda och han sprang ifrån skolan vid flera tillfällen. Han deltog inte i undervisningen utan satt vid en dator med hörlurar på sig hela dagarna. Efter en termin blev Svante helt personlighetsförändrad, arg och ville inte längre leva så vi fick akut besöka BUP. Detta medförde jag blev sjukskriven. Jag satte igång att söka en ny skola till Svante som skulle passa honom bättre.

Nu har Svante gått på Lunaskolan Bromma i flera år och har godkända betyg i allt. Han har fått vara i en skola som är anpassad efter hans speciella behov och det fungerar verkligen! Jag tror att tack vare att vi fick en plats på denna resursskola kommer Svante gå ut nian med fullständiga betyg, kunna plugga vidare på gymnasiet och säkert gå ännu längre. Men hade han fått gå kvar i sin gamla skola hade detta aldrig hänt. Jag vågar knappt tänka på vad vi som familj hade varit i för läge idag om hans resursskola inte fanns. Troligtvis hade Svante blivit en hemmasittare med ångest och social fobi. Han kanske till och med inte hade levt.

Några år senare fick även min yngste son Hugo diagnosen autism. Jag har alltså två barn med speciella behov som inte klarar att gå i en vanlig skola, utan går på Lunaskolan Bromma.

Kommunstyrelsens förslag
I kommunstyrelsens förslag till budget 2020-2022 (Stockholms stad) finns dessa formuleringar som jag verkligen tycker går emot tjänstemännens avslag.

  • För oss är det självklart att friskolor kan bidra i arbetet med att öka antalet skolplatser i Stockholm.
  • Vi vill förbättra tillgången till särskilt stöd för de elever som behöver det. Genom tidiga insatser ska elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigt och snabbt ges adekvat stöd för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång.
  • Det är angeläget att alla barn ges det stöd som de behöver för att klara sin skolgång och att barn med särskilda behov får de insatser som de behöver så snabbt som möjligt.

Resursskolornas existens är avgörande för att vi som familj ska få en vardag som fungerar, där jag går till jobbet och mina barn är i skolan. Det skulle vara helt förödande om barnens skola skulle behöva stänga. Jag är uppriktigt orolig! 

Ellinor Sandegren
Förälder till två barn i Lunaskolan Bromma

 

Läs mer om Utvecklingspedagogiks skolor för barn med särskilda behov.

Publicerad: 2020-10-09

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close