Hoppa till innehållet

Brev till Stockholm Stads Utbildningsnämnd

Huvudmännen för följande resursskolor inklusive Utvecklingspedagogik har tillsammans skrivit ett brev till Stockholm Stads Utbildningsnämnd.

Vintertullsskolan i Stockholm AB
Nytida Enigma AB, Nytida Jag Kan AB, Nytida Tasava AB
Aprendere skolor AB
Helleborus
Magelungen Utvecklings AB
Ingridskolan AB

Undertecknade fristående skolhuvudmän för resursskolor vill framföra att det är högst angeläget att nämnden inte godkänner det nuvarande förslaget till budget avseende den riktade strukturersättningen för fristående resursskolor.

Det framräknade beloppet innebär ett avgörande avsteg från den beräkning som låg till grund för införandet av strukturersättningen (juni 2020) och medför att syftet med tillägget försvinner och därmed att en mycket viktig förutsättning för resursskolan försvinner.

2021 inleds med uppfattningen att:

- såväl kommunstyrelser som utbildningsnämnder uttrycker en förståelse för såväl resursskolornas existens och villkor som för resursskolornas elevgrupp.

- vi konstaterar också att den faktiska tillämpningen av kommunernas tjänstemän gällande beslut om tilläggsbelopp i kombination med föreslagen strukturersättning inte ger de ekonomiska förutsättningarna som är nödvändiga för en fortsatt bedriven verksamhet.

Publicerad: 2021-01-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close