Hoppa till innehållet

Anhörigpolicy

För våra omsorgsverksamheter har vi en anhörigpolicy för att förtydliga vad som gäller för relationen mellan verksamhet och anhörig/närstående.

Det övergripande målet för verksamhet enligt LSS är att den enskilde brukaren ska kunna leva som andra och själv få bestämma hur den vill leva sitt liv. Den enskilde ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stöd som ges. Våra insatser utformas därför utifrån den enskildes personliga behov och önskemål, i första hand såsom den enskilde själv uttrycker sig. Anhöriga och andra närstående har inte några rättsliga befogenheter att agera som ställföreträdare för en vuxen person. Anhörigas kunskap och synpunkter ska samtidigt tas tillvara på ett respektfullt sätt som gynnar ett ömsesidigt förtroende. Anhöriga och andra närstående kan därför behöva rådfrågas för att få en bättre grund för bedömning i de fall brukaren har en nedsatt beslutsförmåga.

Vår policy gällande anhöriga till brukare innebär att vi har en helhetssyn på människan. Alla människor är en del av ett socialt sammanhang. Vi vill att anhöriga som på något sätt stödjer en närstående ska känna sig delaktiga och uppmärksammas för sina insatser.

Våra verksamheter ska genomsyras av ett anhörigvänligt förhållningssätt utifrån våra värderingar ”Framåt, tillsammans, med hjärta och klokhet” vilket innebär att de anhöriga ska känna sig sedda, lyssnade till och bli bemötta med värme och respekt. Vi ska alltid arbeta för att relationerna med de anhöriga ska vara goda.

Publicerad: 2018-08-08

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close