Hoppa till innehållet

Lunagymnasiet

Digitala informationsträffar och öppet hus

30/11 kl 16.00-17.00 Digital informationsträff

Information om vilka vi på Lunagymnasiet är, varför vi finns och hur vi arbetar. Ingen anmälan krävs. Träffen sker på teams. Vi rekommenderar att alla som är intresserade av Lunagymnasiet börjar med att vara med på en digital informationsträff.

Länk till mötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk3ZmViZDYtMzZkYy00YzQxLThmY2YtYzExOWI2YTg5YTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdff824-4463-4329-8df3-8c5ebc328d03%22%2c%22Oid%22%3a%22b685c281-d5a5-4ad4-9dc7-d29f4a64e936%22%7d


7/12 kl 15.30-17.00 Öppet hus

Möjlighet att komma och titta på skolans lokaler och träffa skolans personal. Anmälan görs till lunagymnasiet@up.se senast tre dagar innan öppet hus.

Våren 2022
1/2 kl 16.00-17.00 Digital informationsträff

Vi kommer att ha ett öppethus-tillfälle under våren också. Datum ej fastställt ännu.

 

Lunagymnasiet vänder sig till elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsvariationer. Hos oss finns estetiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet samt introduktionsprogrammet. Vi erbjuder en anpassad skola med höga kvalitetskrav och skickliga pedagoger som anpassar undervisningen för varje elev. Undervisningsgrupperna är små och skolan har hög personaltäthet, cirka en lärare på var femte elev. Vi har ett nära samarbete med Luna Ungdomsboende.

Besök oss

Besöksadress:
Kottlavägen 116C
181 41 Lidingö

E-post: lunagymnasiet@up.se Telefon: 010-140 12 50

Hitta våra verksamheter

Läs mer

Så här arbetar vi

Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close