Hoppa till innehållet

Frågor & svar

Här finns vanliga frågor om Luna Fritid Södra och svaren på dem.

Vad är Luna Fritid Södra?
Luna Fritid Södra är en korttidstillsyn som ger ungdomar med diagnos inom autismspektrum möjlighet till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället. På Luna Fritid Södra får ungdomarna möjlighet att utveckla olika förmågor och samtidigt få social träning och samvaro.

Får vem som helst gå på Luna Fritid Södra?
Ungdomar som omfattas av Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har möjlighet att gå på Luna Fritid Södra. 

Vilka är fördelarna med att gå på Luna Fritid Södra?
Ungdomarna får chansen att utveckla sina intressen, utveckla nya samt får möjlighet till social gemenskap. Luna Fritid Södra är också integrerat med Lunaskolan Södra, vilket skapar trygghet, struktur och samverkan mellan skola och fritid. Schemat på Luna fritid södra utformas utifrån inkomna önskemål från de ungdomar som går hos oss vilket innebär att ungdomarna har en hög grad av inflytande och delaktighet.

Vad får ungdomarna göra på Luna Fritid Södra?
Ungdomarna får exempelvis spela spel, ägna sig åt fysiska aktiviteter, friluftsliv, bowla, laga mat och baka, läsa, pyssla, spela tv-spel, ägna sig åt quiz/quiztävlingar, åka till äventyrsland och badhus och många andra aktiviteter. Läs mer under rubriken "Aktiviteter"

Hur ser övergången ut mellan Lunaskolan Södra och Luna Fritid Södra?
När skoldagen på Lunaskolan Södra är slut, har vi en tydlig övergång mellan skola och korttidstillsynen. Ungdomarna har under skoldagen valt aktivitet inför eftermiddagen. Personal följer sina ungdomar till den valda aktiviteten och lämnar över till den personal som ansvarar för aktiviteten. Våra medarbetare är med i hela processen, vilket underlättas av att verksamheterna ligger i samma lokaler.

Arbetar samma medarbetare både på Lunaskolan Södra och Luna Fritid Södra?
Många medarbetare arbetar både i skolan och på korttidstillsynen. Våra medarbetare följer med ungdomarna såväl i skolan som på korttidstillsynen för att skapa trygghet och kontinuitet. 

Hur många ungdomar går på Luna Fritid Södra?
Vi har tillstånd för att ta emot 30 ungdomar.

Har du några frågor?
Kontakta samordnare. Kontaktuppgifter finns under rubriken "Kontakt" i det övre röda fältet.

 

Publicerat: 2018-11-04

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close