Hoppa till innehållet

Frågor & svar

Här finns vanliga frågor om Luna Fritid Bromma och svar på dem.

Vad är Luna Fritid Bromma?
Luna Fritid Bromma är en fritidsverksamhet - korttidstillsyn enligt LSS - som ger ungdomar med diagnos inom autismspektrum möjlighet till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället. På Luna Fritid Bromma får ungdomarna möjlighet att utveckla olika förmågor och samtidigt få social träning och samvaro.

Vem får gå på Luna Fritid Bromma?
Verksamheten är till för ungdomar som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och går på Lunaskolan Bromma. Fritidsverksamheten är också öppen för ungdomar som går på andra skolor med mycket liknande profil och har förutsättningar att trivas med de ungdomar som redan går på vår fritidsverksamhet.

Vilka är fördelarna med att gå på Luna Fritid Bromma?
Ungdomarna får chansen att utveckla sina intressen, utveckla nya samt får möjlighet till social gemenskap. Luna Fritid Bromma är också integrerat med Lunaskolan Bromma, vilket skapar trygghet, struktur och samverkan mellan skola och fritid.

Vad får ungdomarna göra på Luna Fritid Bromma?
Ungdomarna får exempelvis spela spel, ägna sig åt fysiska aktiviteter, spela instrument och sjunga i musikgruppen, laga mat och baka, läsa, pyssla, spela tv-spel, bowla, gå på museum, bada och många andra aktiviteter.

Hur ser övergången ut mellan Lunaskolan Bromma och Luna Fritid Bromma?
När skoldagen på Lunaskolan Bromma är slut, erbjuder vi en tydlig övergång mellan skola och fritidsverksamheten. Våra medarbetare är med i hela processen, vilket underlättas av att verksamheterna ligger i samma lokaler.

Arbetar samma medarbetare både på Lunaskolan Bromma och Luna Fritid Bromma?
Många medarbetare arbetar både i skolan och på fritidsverksamheten. Våra medarbetare följer med ungdomarna såväl i skolan som i fritidsverksamheten för att skapa kontinuitet och trygghet.

 

Publicerat: 2018-09-20

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close