Hoppa till innehållet

Mer om oss

Det ska vara roligt att vara hos oss

Det är viktigt att fritiden känns meningsfull. Vi ägnar oss därför åt både sociala, fysiska och kulturella aktiviteter och samvaro med kompisar. Luna Fritid Bromma erbjuder en tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder.

På Luna Fritid Bromma, som är en korttidstillsyn enligt LSS, får alla ungdomar delta i olika aktiviteter, ha roligt tillsammans, utveckla färdigheter samt skapa och bevara sociala nätverk sinsemellan. Vi har flera lokaler med tillgång till klassrum, slöjdsalar, hemkunskapssal, musiksal, idrottshall och skolgård. Vårt mål är att, med stöd av våra engagerade och duktiga pedagoger, skapa en meningsfull fritid för varje ungdom. Vi utgår alltid ifrån individuella förutsättningar och önskemål.

Delaktighet
Vi utgår från det som är väl fungerande i den miljö där ungdomen känner sig trygg innan hen kommer till oss. Sedan arbetar vi vidare med att tydliggöra vad och hur ungdomen kan påverka genom samtal, bilder eller aktivitet i vardagen. 

 

Publicerat: 2018-04-18

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close