Hoppa till innehållet

Mer om oss

Teckningar av händer på väggen

Det är viktigt att fritiden känns meningsfull.

En meningsfull och trygg fritid är viktigt. Vi ägnar oss därför åt exempelvis sociala, fysiska och kulturella aktiviteter eller samvaro med kompisar samtidigt som vi erbjuder en tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder.

Vi har öppet eftermiddagar efter skolan, vid behov före skolstart på morgonen samt heldagar under skollov. De flesta fritidsdeltagarna går på Häggviks Gymnasium. Elevassistenter från Häggviks Gymnasium följer med ungdomarna från skolan till fritidsverksamheten för att skapa kontinuitet och trygghet under dagen.

Fritidsgrupper
I våra fritidsgrupper går ungdomar med liknande intressen och stödbehov. Vi har sju fritidsgrupper: Flygeln, Huset, Vingen, Kafé, Källan, Gården och Nästet, som alla är relativt små.

Tvärgrupper
I våra tvärgrupper ingår ungdomar ur de olika fritidsgrupperna. Dessa leds av en eller flera medarbetare som i vanliga fall arbetar i en av fritidsgrupperna, men som under några timmar i veckan leder en tvärgrupp. En tvärgrupp kan till exempel ägna sig åt musikuppträdanden, utomhusaktiviteter, idrott, skapande eller röris/gympa.

Här kan du ladda ner en pdf-fil om Häggvik Fritid

 

Publicerat: 2018-04-18

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close