Hoppa till innehållet

Detta är en korttidstillsyn

Korttidstillsyn är en fritidsverksamhet för skolungdomar och kan erbjudas före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar samt längre lov. Vid korttidstillsynen har ungdomarna möjligt att delta i olika aktiviteter samt få social gemenskap under trygga förhållanden. Korttidstillsyn är en insats för skolungdomar som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Publicerat: 2018-05-25

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close