Historik

Vår historia är en jordmån av erfarenheter som vi står fast rotad i. Här kan du läsa om hur allt började och hur några av våra medarbetare tycker att vi formats till det vi är idag.

Modet att följa sin övertygelse

Vissa personer vågar ta språnget och följa sin övertygelse för det de tror på. Berättelsen om Utvecklingspedagogik handlar om fyra av dessa. Den  inrymmer också alla de medarbetare, elever och brukare som varit med på resan och gjort Utvecklingspedagogik till vad det är idag.

”Jag är stolt över att jag satsade på det jag trodde på.” Orden är Jan-Åke Ahlströms, grundare till Utvecklingspedagogik och en sann eldsjäl i arbetet med att erbjuda barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning bästa tänkbara utbildnings- och omsorgsverksamheter. 1994 var det första verksamhetsåret, men viljan att driva verksamheter med hög kvalitet och göra skillnad lever kvar och är högst påtaglig. Likaså har det hela tiden funnits ett stort hjärta och brinnande intresse för dem som sökt sig till Utvecklingspedagogik. Vägen har inte varit spikrak, men med hög kompetens, kvalitets-fokus, stort engagemang för dem man varit till för har Utvecklingspedagogik och dess verksamheter genom åren rönt stor uppskattning hos såväl elever och brukare som vårdnadshavare och närstående. Och av alla de medarbetare som varit med och format verksamheterna.

Vid starten 1994 ingick Häggviks Gymnasium och Svedenskolan Bergshamra och deras fritidsverksamheter samt Häggviks Ungdomsboende i Utvecklingspedagogik. Med tiden efterfrågades andra typer av verksamheter, och utifrån denna önskan startades korttidsvistelsen Rudebacken i Roslagen och den dagliga verksamheten Cameleonten. I augusti 2013 slogs portarna upp till en ny grund- och grundsärskola; Svedenskolan Mälarhöjden.

Att tillväxt aldrig skulle ske på bekostnad av kvalitet, gemenskapen och den familjära känslan har varit viktigt. Utvecklingspedagogik är ett familjeföretag som fortlevt i myllan av de tankar som Jan-Åke Ahlström värnade; en orubblig tro på elevers och brukares förmåga, att alla yrkesroller är lika betydelsefulla och att gedigen kunskap är avgörande för att kunna uppnå hög kvalitet. Och inte minst, att utveckling är något som ska pågå hela tiden.

Det faktum att Utvecklingspedagogik är ett familjeföretag har märkts på flera sätt, som närhet till ägare och korta beslutsvägar. Att tre av Jan-Åkes fyra barn har arbetat aktivt i företaget, och gör så idag, har också bidragit till den familjära känslan. 2014 genomfördes ett generationsskifte då de fyra barnen övertog ägandet av företaget. De har sedan dess fortsatt att driva det utifrån de tankar som fanns från början.

Fler eldsjälar
Det finns fler personer med vilja att göra skillnad. 2004 följde Anna Bjurenstam sin dröm och startade Lunaskolan för elever i behov av särskilt engagemang. Detta efter att ha kontaktat Jan-Åke Ahlström för att be om goda råd, något som han gärna ställde upp på. Tanken med skolan var att eleverna skulle få möjlighet att lära för livet, utvecklas individuellt, få sin nyfikenhet stimulerad och en skoldag fylld av aktivitet. Den lill skolan blev snabbt större, fler skolor startades liksom olika omsorgsverksamheter. Den familjära känslan och viljan att tillsammans ge barn och ungdomar en möjlighet att nå sin fulla potential har alltid varit lika påtaglig som självklar inom Lunaskolan.

2007 tog Gunilla Lund och Marianne Mellberg över grund- och gymnasiesärskolan Balders hus av Norrtälje kommun. De hade tidigare arbetat i Jan-Åke Ahlströms skolområde i Landstinget, och hörde inför starten av sig till honom, då de var nyfikna på hur det var att driva en fristående verksamhet.

Gunilla och Marianne ville de driva en skola som utgick från varje enskild elevs förutsättningar. De brann också för att ge eleverna möjlighet till utveckling med hjälp av sinnestimulering, Snoezelen, en metod som med tiden kom att bli synonymt med Balders hus. Efter uppmuntran från föräldrar växte Balders hus och kom även att omfatta ett antal omsorgsverksamheter. Hos Balders hus har det varit viktigt att se det unika och bästa i varje individ samt få alla att känna sig behövda och värdefulla.

Tre blir ett
2015 var ett speciellt år. Ovetande om varandra hade Anna Bjurenstam samt Gunilla Lund och Marianne Mellberg av olika anledningar beslutat sig för att avyttra sina respektive företag och valt att vända sig till Utvecklingspedagogik. Resten är vad man brukar kalla historia. Den 15 november 2015 bildades UP-gruppen med Balders hus AB och Stockholms barn & Ungdomsstöd AB (Lunaverksamheterna) som dotterbolag till Utvecklingspedagogik Sverige AB

Därmed tog en helt en ny fas sin början; ta till vara det bästa inom de tre bolagen och bygga något nytt. Det första året präglades det interna arbetet av att lära känna varandra och skapa förutsättningar för att kunna verka i ett nytt och större sammanhang. Utan att för ett enda ögonblick tappa fokus på alla de cirka 700 elever och brukare som nu fanns i verksamheterna. I januari 2017 fusionerades de tre bolagen. Allt sedan dess har det funnits ett företag, en huvudman, och en arbetsgivare; Utvecklingspedagogik Sverige AB.

Dåtid och framtid flätas samman
Oavsett i vilket sammanhang de olika verksamheterna har befunnit sig på sin resa finns det mycket som förenar dem: Glädjen, gemenskapen, känslan av att göra något meningsfullt, och att göra det med hjärtat, samt ambitionen att skapa största möjliga värde och de bästa förutsättningarna för sina elever och brukare. Det som binder samman verksamheterna hör emellertid inte bara hemma i det förflutna, det kommer i lika stor utsträckning finnas med på den fortsatta färden tillsammans in i framtiden.

Jan-Åke Ahlström, Utvecklingspedagogiks grundare, på besök hos Häggviks Gymnasium

Detta har gjort oss till Utvecklingspedagogik

Här kan du läsa hur några av våra medarbetare tycker att Utvecklingspedagogik har blivit till vad det är idag.

Helene Halldin, elevassistent, Häggviks Gymnasium
Under hela min tid hos Utvecklingspedagogik har alla personer med chefbefattningar varit lyhörda och öppna. Jag har alltid kunnat säga vad jag tycker, och de har lyssnat, både på ris och ros. Det är bra eftersom jag tycker det är viktigt att ”det är högt i tak”. Hos Utvecklingspedagogik råder det en stor vidsynthet. Givetvis i arbetet med våra elever, alla får vara som de är, men också när det gäller medarbetare. Det finns en stor respekt för varandra, och olikheter ses som något utvecklande och spännande. Detta har skapat en familjär atmosfär med massor av värme och tillit. 

Maj Ellström, lärare, Svedenskolan Bergshamra
Jag tycker att Utvecklingspedagogik är ett företag som alltid har varit energiskt, strävat framåt och haft en vilja att göra rätt. Utveckling har hela tiden stått i fokus oavsett område och inom bolaget finns en spetskompetens som bygger på aktuell forskning och nya rön. Ledarskapet har varit såväl synligt som tydligt och bakgrunden, att Jan-Åke Ahlström som i grunden var träslöjdslärare, köpte Häggviks Gymnasium och Svedenskolan, spelar fortfarande roll för hur andra generationen Ahlström leder och utvecklar företaget vidare. Både elever och föräldrar har alltid varit viktiga för Utvecklingspedagogik. Det märks till exempel genom att vi är lyhörda för deras synpunkter. Och så klart när vi har Öppet Hus, de är alltid välbesökta.

Anna Ekström, boendestödjare, Häggviks Ungdomsboende
Jag har alltid arbetat som boendestödjare i Utvecklingspedagogiks träningslägenheter i Sjöberg. Närheten och tillgängligheten till vd Niklas och vice vd Per, och även till tidigare vd:n Jan-Åke, har satt sin prägel på företaget och dess utveckling. Även om företaget har vuxit finns det fortfarande en fin känsla av familjeföretag. Respekten för ungdomarna och att skapa en bra tillvaro för dem har alltid högsta priorietet. Hos Utvecklingspedagogik tas också alltid medarbetarnas önskemål på allvar och deras erfarenhet och kompetens ses som värdefull.

Lena Holmström, elevssistent, Svedenskolan Bergshamra
Utvecklingspedagogik är ett företag som hela tiden arbetar för ständig utveckling, med nya utmaningar och mot nya mål. Företagets grundare Jan-Åke Ahlström brann för sin uppgift, han var alltid oerhört positiv och värnade hela tiden om eleverna. Samma sak gäller den andra generationen av familjen Ahlström som nu driver företaget. Det finns hela tiden ett stort fokus på och engagemang för eleverna och att se vad varje individ behöver för att kunna utvecklas och bli så självständig som möjligt. Utvecklingspedagogik är inte bara mån om att det är elevernas om utvecklas. Detta gäller även oss medarbetare. Vår kompetens anses som viktig och vi får den utbildning vi behöver. Det gör att det finns möjligheter att växa i sin yrkesroll.

Moni Primus, friskvårdsansvarig, Häggviks Gymnasium
Det är många faktorer som gjort Utvecklingspedagogik till vad det är i idag. Inte minst en tydlig ledning och att vi ständigt följer samhällets utveckling. Företaget månar alltid om eleverna och det finns en stor samlad kompetens om deras behov. För personalen finns alltid möjlighet till delaktighet, till exempel vid organisationsförändringar. Det ges också utrymme för reflektion, utvärdering och att utveckla sin egen roll utifrån intressen och önskemål. Det gemensamma arbetet med och strävan efter att alltid ha eleven i fokus skapar en stark sammanhållning hos medarbetarna. Och dessutom många spännande diskussioner där vi upptäcker likheter och olikheter hos varandra, men framför allt utvecklas tillsammans. Det finns en stolthet över det vi gör och kvittot på att vi lyckas är att eleverna når sina mål och att föräldrarna är så nöjda.

Lotta Axare Lindström, styrelseledamot
Hos Utvecklingspedagogik finns ett stort hjärta som innebär att de anställda ser människan bakom funktionsnedsättningen. Det finns också lång och stor kunskap om elevernas och brukarnas svårigheter och behov och vad som krävs för att få dem att växa och utvecklas. Elever och föräldrar har alltid blivit bemötta med såväl omtanke som respekt och samarbetet med föräldrarna har från företagets start varit viktigt. Ledningen har alltid varit väl insatt i vad personalens arbete innebär och hur mycket det betyder, för elever och brukare, men även för företagets utveckling. De har alltid utbildat, tagit hand om och uppmuntrat sina medarbetare. Att skapa arbetsglädje har helt enkelt varit en prioriterad del av ledarskapet. Oavsett om man är elev, brukare, förälder eller anställd känner man av den goda atmosfären när man kommer till Utvecklingspedagogik. Här råder en alldeles speciell anda som gör att man blir positivt ”miljöskadad”. Väldigt positivt!

 

Helene Halldin med en av eleverna vid Häggviks Gymnasium

Milstolpar

Våra milstoplar är viktiga händelser som påverkat oss att bli det är idag.

Milstolpar i Utvecklingspedagogiks historia

1993      Utvecklingspedagogik Sverige AB grundas och ägs till 100 procent av Jan-Åke Ahlström, som också är vd.

1994      Första verksamhetsåret. Verksamheter då var Häggviks Gymnasium och Svedenskolan Bergshamra och deras fritidsverksamheter samt Häggviks Ungdomsboende

2001      Sommarkollot Rudebacken startar

2004      Lunaskolan startas av Anna Bjurenstam

2005      Niklas Ahlström tillträder som vd efter Jan-Åke Ahlström

2007      Gunilla Lund och Marianne Mellberg tar över Balders hus från Norrtälje kommun

2009      Den dagliga verksamheten Cameleonten startar

2013      Svedenskolan Mälarhöjden öppnar

2013      Gymnasium för elever med autism startar vid Häggviks Gymnasium

2015      Utvecklingspedagogik Sverige AB förvärvar Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB (Lunaverksamheterna) och Balders hus AB. UP-gruppen bildas.

2017      Bolagen fusioneras. Alla verksamheter ingår i Utvecklingspedagogik Sverige AB